Τα Διαμάντια της Ελληνικής Οινοποιίας

Στη χώρα όπου η καλλιέργεια της αμπέλου χάνεται στα βάθη των αιώνων, η παραγωγή κρασιού δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να αναπτύσσεται, με σεβασμό στο αμπέλι αλλά και με τη βοήθεια πλέον των σύγχρονων μεθόδων.

Γνωρίστε τα “διαμάντια” της ελληνικής οινοποιίας, διάσπαρτα σε περιοχές με εξαιρετικούς αμπελώνες.